Podrobnosti návrhu

Číslo:ČSN 75 7340
Zdroj:Generic
Komise:ÚNMZ
Návrh uveřejněn:2.08.2019
K připomínkám do:30.08.2019
Oblast zaměření:Kvalita vody a dodávka vody
Contact email:cermak(at)agentura-cas.cz
Anotace:

Výsledky hodnocení organoleptických ukazatelů kvality vody pomocí smyslových orgánů (zrak, čich, chuť) jsou závislé na zkušenostech a vnímavosti posuzovatelů.

Orientační metody jsou založeny na smyslových zkouškách, na jednoduchém hodnocení a orientačních postupech ČSN EN, pokud jsou uvedeny. Na místě odběru vzorků vod se používají přístroje a zařízení vhodné pro práci v terénu.

Metody uvedené v této normě umožňují rychlou reakci na změnu kvality vody. Zhodnocení organoleptických vlastností vody v místě odběru vzorků může urychlit zahájení prací na odstranění závad a nápravě zjištěného stavu (odpojení zdroje, informování spotřebitelů a jiná opatření).

Metody orientační senzorické analýzy lze používat i při stanovení v laboratoři v případě shodnosti výsledku. Slouží také jako podklad pro rozhodnutí o další podrobnější laboratorní analýze vzorků, zaměřené na stanovení specifických ukazatelů kvality vody.

Norma vznikla revizí odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 7340 Jakost vod – Metody orientační senzorické analýzy.

Tento dokument můžete připomínkovat po jednotlivých částech  - stačí u příslušné části dokumentu vyplnit formulář v souladu s pokyny a kliknout na ‚Odeslat připomínku‘.

Prosíme, nepoužívejte vulgární výrazy a nevyužívejte tento prostor pro umisťování reklamy.