Podrobnosti návrhu

Enterprise/Control System Integration – Messaging Service Model
Číslo:65E/616/CDV - ISO/IEC 62264-6 ED1
Komise:IEC/SC 65E
K připomínkám do:16.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.