Podrobnosti návrhu

Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
Číslo:64/2300/CDV - IEC 60479-2 ED1
Komise:IEC/TC 64
K připomínkám do:16.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.