Podrobnosti návrhu

Marking codes for resistors and capacitors
Číslo:40/2622/CDV - IEC 60062/AMD1 ED6
Komise:IEC/TC 40
K připomínkám do:16.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.