Podrobnosti návrhu

International electrotechnical vocabulary - Part 845: Lighting
Číslo:1/2359/CDV - IEC 60050-845 ED2
Komise:IEC/TC 1
K připomínkám do:16.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.