Podrobnosti návrhu

Permanent anchor devices and safety hooks
Číslo:prEN 17235
Komise:CEN/TC 128
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.