Podrobnosti návrhu

Durability of wood and wood-based products - Efficacy criteria for curative wood preservatives as determined by biological tests
Číslo:prEN 14128
Komise:CEN/TC 38
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.