Podrobnosti návrhu

Conservation of cultural heritage - Main general terms and definitions
Číslo:prEN 15898:2018
Komise:CEN/TC 346
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.