Podrobnosti návrhu

Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 4: Effect of repeated loading
Číslo:prEN 13146-4
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.