Podrobnosti návrhu

Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 5: Aerial spray systems - Environmental protection (ISO/DIS 16122-5:2018)
Číslo:prEN ISO 16122-5
Komise:CEN/TC 144
K připomínkám do:12.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.