Podrobnosti návrhu

Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings
Číslo:prEN 17285
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.