Podrobnosti návrhu

CleANopen - Application profile for municipal vehicles
Číslo:prEN 16815
Komise:CEN/TC 183
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.