Podrobnosti návrhu

Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Číslo:prEN 10219-2
Komise:ECISS/TC 103
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.