Podrobnosti návrhu

Water quality - Radium 226 and radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO/DIS 22908:2018)
Číslo:prEN ISO 22908
Komise:CEN/TC 230
K připomínkám do:16.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.