Podrobnosti návrhu

Railway applications - Infrastructure - Under ballast mats
Číslo:prEN 17282
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.