Podrobnosti návrhu

Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definition, specifications and conformity
Číslo:prEN 14889-2
Komise:CEN/TC 104
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.