Podrobnosti návrhu

Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of floating LNG installations - Part 1: General requirements (ISO/DIS 20257-1:2018)
Číslo:prEN ISO 20257-1
Komise:CEN/TC 282
K připomínkám do:12.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.