Podrobnosti návrhu

prEN ISO 17059
Číslo:prEN ISO 17059
Komise:CEN/TC 307
K připomínkám do:20.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.