Podrobnosti návrhu

Solid biofuels - Simplified sampling method for small scale applications (ISO/DIS 21945:2018)
Číslo:prEN ISO 21945
Komise:CEN/TC 335
K připomínkám do:20.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.