Podrobnosti návrhu

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
Číslo:116/381/CDV - IEC 62841-3-4/AMD1 ED1
Komise:IEC/TC 116
K připomínkám do:14.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.