Podrobnosti návrhu

Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall
Číslo:15/857/CDV - IEC 60684-3-214 ED4
Komise:IEC/TC 15
K připomínkám do:21.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.