Podrobnosti návrhu

Safety requirements - Vehicle cleaning equipment
Číslo:prEN 17281
Komise:CEN/TC 197
K připomínkám do:13.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.