Podrobnosti návrhu

Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 1: General requirements (ISO/DIS 12643-1:2018)
Číslo:prEN ISO 12643-1
Komise:CEN/TC 198
K připomínkám do:13.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.