Podrobnosti návrhu

Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers
Číslo:prEN 13617-2
Komise:CEN/TC 393
K připomínkám do:20.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.