Podrobnosti návrhu

Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers
Číslo:prEN 13617-4
Komise:CEN/TC 393
K připomínkám do:20.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.