Podrobnosti návrhu

Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/DIS 12813:2018)
Číslo:prEN ISO 12813
Komise:CEN/TC 278
K připomínkám do:21.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.