Podrobnosti návrhu

Jewellery and precious metals - Fineness of precious metal alloys (ISO/DIS 9202:2018)
Číslo:prEN ISO 9202
Komise:CEN/SS M21
K připomínkám do:25.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.