Podrobnosti návrhu

Safety of machinery - Mechanical safety data for physical contacts between moving machinery and persons (ISO/DIS 21260:2018)
Číslo:prEN ISO 21260
Komise:CEN/TC 114
K připomínkám do:27.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.