Podrobnosti návrhu

Metallic industrial piping - Part 9: Additional requirements for nickel and nickel alloys piping
Číslo:prEN 13480-9
Komise:CEN/TC 267
K připomínkám do:27.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.