Podrobnosti návrhu

Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic coatings of ductile iron fittings and accessories - Part 2: Thermoplastic acid modified polyolefin coating (EN14901-2)
Číslo:prEN 14901-2
Komise:CEN/TC 203
K připomínkám do:27.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.