Podrobnosti návrhu

Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
Číslo:EN 13480-4:2017/prA1
Komise:CEN/TC 267
K připomínkám do:27.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.