Podrobnosti návrhu

Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture
Číslo:EN 13206:2017/prA1
Komise:CEN/TC 249
K připomínkám do:27.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.