Podrobnosti návrhu

Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings - Light reflectance value (LRV) of a flooring surface
Číslo:prEN 17317
Komise:CEN/TC 134
K připomínkám do:17.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.