Podrobnosti návrhu

Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance
Číslo:EN 13384-1:2015/prA1
Komise:CEN/TC 166
K připomínkám do:10.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.