Podrobnosti návrhu

Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management – Part 1: Interface architecture and general recommendations
Číslo:57/2043/CDV - IEC 61968-1 ED3
Komise:IEC/TC 57
K připomínkám do:25.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.