Podrobnosti návrhu

Geosynthetics - Polymeric geosynthetic barriers - Determination of tensile properties
Číslo:prEN 17323
Komise:CEN/TC 189
K připomínkám do:17.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.