Podrobnosti návrhu

Wood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method
Číslo:prEN 1390
Komise:CEN/TC 38
K připomínkám do:17.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.