Podrobnosti návrhu

Eyewear display - Part 20-20: Fundamental measurement methods - Image quality
Číslo:110/1034/CDV - IEC 63145-20-20 ED1
Komise:IEC/TC 110
K připomínkám do:1.01.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.