Podrobnosti návrhu

Amendment 2 – Global maritime distress and safety system (GMDSS) – Part 4: Inmarsat-C ship earth station and Inmarsat enhanced group call (EGC) equipment – Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Číslo:80/903/CDV - IEC 61097-4/AMD2 ED3
Komise:IEC/TC 80
K připomínkám do:1.01.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.