Podrobnosti návrhu

Surfaces for sports areas - Test method for the determination of the resistance to dynamic fatigue of shock pads and sports surfaces
Číslo:prEN 17324
Komise:CEN/TC 217
K připomínkám do:24.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.