Podrobnosti návrhu

Railway applications - Gauges - Part 1: Generic explanations and methods of gauging
Číslo:prEN 15273-1:2018
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:4.03.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.