Podrobnosti návrhu

Railway Applications - Gauges - Part 4: Catalogue of gauges and associated rules
Číslo:prEN 15273-4
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:4.03.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.