Podrobnosti návrhu

Surface cleaning appliances – Part 8: Dry vacuum cleaners for commercial use – Methods for measuring the performance
Číslo:59F/368/CDV - IEC 62885-8 ED1
Komise:IEC/SC 59F
K připomínkám do:1.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.