Podrobnosti návrhu

Fuel cell technologies – Part 8-102: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode – Test procedures for proton exchange membrane single cell and stack performance including reversing operation
Číslo:105/715/CDV - IEC 62282-8-102 ED1
Komise:IEC/TC 105
K připomínkám do:8.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.