Podrobnosti návrhu

Good refurbishment practices for medical imaging equipment
Číslo:62B/1116/CDV - IEC 63077 ED1
Komise:IEC/SC 62B
K připomínkám do:8.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.