Podrobnosti návrhu

Electrical installations in ships - Part 306: Equipment - Luminaries and lighting accessories
Číslo:18/1646/CDV - IEC 60092-306 ED5
Komise:IEC/TC 18
K připomínkám do:8.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.