Podrobnosti návrhu

Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 3-10: Wireless short-packet (WSP) protocol optimised for energy harvesting - Architecture and lower layer protocols
Číslo:JTC1-SC25/2842/CDV - ISO/IEC 14543-3-10 ED2
Komise:IEC ISO/IEC JTC 1/SC 25
K připomínkám do:15.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.