Podrobnosti návrhu

Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Selection and application principles
Číslo:37A/316/CDV - IEC 61643-12 ED3
Komise:IEC/SC 37A
K připomínkám do:15.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.