Podrobnosti návrhu

Bayonet lampholders
Číslo:34B/2030/CDV - IEC 61184/AMD1 ED4
Komise:IEC/SC 34B
K připomínkám do:28.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.