Podrobnosti návrhu

Edison screw lampholders
Číslo:34B/2029/CDV - IEC 60238/AMD2 ED9
Komise:IEC/SC 34B
K připomínkám do:28.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.